home nieuws over de wijkraad contact
voorzitter
david
pit

secretaris
jan
buffinga

penningmeester
arjen
nieuwenhuis

bestuurslid
eric
annema

Over de wijkraad
Wijkraad Himsterhout is met ingang van 18 januari 2016 actief en representeert de leefbaarheid en omgeving voor ruim 1600 inwoners van de wijk. Op dit moment bestaat het bestuur uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en 1 bestuurslid.
Activiteiten
De wijkraad houdt zich bezig met onder andere de beoordeling en het verstrekken van het buurtbudget (door de gemeente), ontwikkelingen omtrent leefbaarheid, wijzigingen in bestemmingsplannen, veiligheid, verkeer en voorzieningen. Natuurlijk zijn uw mening en wensen als bewoner belangrijk voor zowel ons als voor de wijk. Regelmatig komt de wijkraad in contact met de gemeente over actuele ontwikkelingen omtrent deze onderwerpen. U kunt als bewoners bijdragen door uw mening, klachten en/of ideeen met ons te delen. Zo kunnen we streven naar een wijk met een zo goed mogelijke leefbaarheid en bovenal tevredenheid in de wijk.

Neem contact op met Wijkraad Himsterhout >